ruce

PRO RODIČE

Stravné v Mateřské škole Drobovice

Celodenní docházka tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina 33,- Kč

Polodenní docházka tj. ranní svačina, oběd 26,- Kč

Polodenní docházka pouze ranní svačina 10,- Kč

Stravné v Mateřské škole Drobovice pro děti s odloženou školní docházkou

Celodenní docházka tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina 36,- Kč

Polodenní docházka tj. ranní svačina, oběd 29,- Kč

Polodenní docházka pouze ranní svačina 11,- Kč

Pokud je dítě v mateřské škole přítomno v době podávání jídla – stravuje se vždy. (Vyhláška č. 14/2005 Sb.,§4, odst.1 – o předškolním vzdělávání)
Částku za stravné vybírá paní učitelka vždy 1. pracovní den v měsíci, přeplatek je vyúčtován v měsíci následujícím.

Přihlášení a odhlášení stravného je třeba zajistit telefonicky nebo osobně den předem do 9.00 hodin. V případě nepřítomnosti dítěte si rodiče odeberou oběd nejpozději do 11 hodin.

Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

Platnost od 1. ledna 2018

 

INFORMACE PRO RODIČE od 1. září 2020

  • Vstup do mateřské školy pouze se zakrytým nosem a ústy – rouškou ( děti do 6 let bez roušky).

 

  • V co nejkratším čase, si děti po příchodu do budovy důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem.

 

  • Nezdržovat se zbytečně v prostorách mateřské školy.

 

  • Dítě s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, průjem, ztráta čichu, chuti atd.) nebude vpuštěno do budovy.

 

  • Dítě bude mít na svém místě v šatně v igelitovém sáčku roušku.

 

  • Letos je zakázáno z hygienických důvodů nošení hraček z domova do MŠ.

Drobovice 76

286 01 Čáslav

IČO 75034417

Telefon: 327 312 177

e-mail: msdrobovice@seznam.cz