ruce

PRO RODIČE

 

 

Stravné v Mateřské škole Drobovice

Celodenní docházka tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina 33,- Kč

Polodenní docházka tj. ranní svačina, oběd 26,- Kč

Polodenní docházka pouze ranní svačina 10,- Kč

Stravné v Mateřské škole Drobovice pro děti s odloženou školní docházkou

Celodenní docházka tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina 36,- Kč

Polodenní docházka tj. ranní svačina, oběd 29,- Kč

Polodenní docházka pouze ranní svačina 11,- Kč

Pokud je dítě v mateřské škole přítomno v době podávání jídla – stravuje se vždy. (Vyhláška č. 14/2005 Sb.,§4, odst.1 – o předškolním vzdělávání)
Částku za stravné vybírá paní učitelka vždy 1. pracovní den v měsíci, přeplatek je vyúčtován v měsíci následujícím.

Přihlášení a odhlášení stravného je třeba zajistit telefonicky nebo osobně den předem do 9.00 hodin. V případě nepřítomnosti dítěte si rodiče odeberou oběd nejpozději do 11 hodin.

Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

Platnost od 1. ledna 2018

Drobovice 76

286 01 Čáslav

IČO 75034417

Telefon: 327 312 177

e-mail: msdrobovice@seznam.cz