ruce

VIZE

 

Mateřská škola Drobovice

 

Vize a poslání naší školy

 

 

 

Naší vizí je pohodová, bezpečná a fungující mateřská škola, do níž všichni přicházejí s dobrým pocitem a vědomím, že jsou společnými tvůrci smysluplné a perspektivní práce.

Stejně jako v životě je čas na povinnosti a čas na zábavu, tak i v tomto duchu bude naše škola plnit tuto funkci.

Naplnění této vize předpokládá plnou podporu a součinnost všech zainteresovaných činitelů – dětí, pedagogického sboru, provozních zaměstnanců školy, rodičů, zřizovatele, partnerů školy a vytvoření atmosféry jejich vzájemné důvěry a pocitu sounáležitosti. V takovém klimatu jsou totiž vytvořeny přirozené podmínky pro další nápady, návrhy a nové vize, které školu směrují ke stále vyšší kvalitě.

Motto:

Hrajeme si, zpíváme, různé věci děláme…

 

 

 

 

Drobovice 76

286 01 Čáslav

IČO 75034417

Telefon: 327 312 177

e-mail: msdrobovice@seznam.cz