ruce

KVĚTEN 2019

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ v MŠ

2. května od 9:30 hodin

Pavel Olijnyk – Telefon 732 173 457  www.olijnyk.cz

 

 

JARNÍ BESÍDKA

spojená se svátkem maminek

9. května od 15:45 hodin

Ve čtvrtek odpoledne jsme se všichni sešli, abychom přivítali jaro a popřáli maminkám ke Dni matek. Děti přednesly pásmo básniček a  písniček a předvedly  nacvičené tanečky. Největší úspěch měla  píseň ,,Mami vezmi mě do ZOO“. Děti. které půjdou do 1. třídy nás provedly celým rokem básničkami o jednotlivých měsících. Na závěr všichni přednesli básničku maminkám k svátku a předškoláci rozloučili se písničkou o školácích.  Besídka se dětem vydařila  a divákům se líbila.

 

Školní výlet do zámku Karlova Koruna

16. května

Chlumec nad Cidlinou, odjez po 8. hodině – Prohlídka s komtesou Norou

Ve čtvrtek v 8 hodin jsme se vydali na výlet do zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Celou cestu autobusem pršelo, ale pak se počasí umoudřilo a cestou k zámku už bylo sucho, i když dost chladno.

V zámku nás přivítala komtesa Nora a provedla nás komnatami. Viděli jsme taneční sál, dětský pokojíček, hudební salonek, jídelnu, starodávnou koupelnu, koňský pokoj a další vybavené zámecké místnosti.

Po prohlídce jsme na nádvoří viděli několik pávů a děti se s nimi chtěly vyfotografovat.

Pak jsme se usadili k piknikovým stolkům a každý si vybalil svoje dobrůtky a pití. Pořádně jsme se posilnili na cestu domů a vraceli se do školky. Výlet  a prohlídka zámku se dětem moc líbila.

 

ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE

se z důvodů deště  odkládá na 11. června od 15:45 hodin

Zábavné soutěžní odpoledne s účastí rodičů na zahradě mateřské školy – spojené s opékáním buřtů k svátku dětí

Drobovice 76

286 01 Čáslav

IČO 75034417

Telefon: 327 312 177

e-mail: msdrobovice@seznam.cz