ČERVEN 2022

23. června

ROZLOUČENÍ

s předškoláky

Dnes ve školce proběhlo loučení s předškoláky, kteří nám v září odlétnou do školy. Čekala na ně nazdobená školka a dobrůtky, které pro děti připravily maminky předškoláčků. Moc děkujeme maminky, dětem moc chutnalo a dávaly 10 bodů z 10.

Budoucí školáci nejprve museli složit námořnickou zkoušku, jestli budou moci vyplout tím správným směrem.

  • · hledali cestu v bludišti
  • · počítali dukáty a porovnávali, kde jich je víc
  • · skládali obrázek a hádali, co na něm asi bude
  • · vytleskávali názvy věcí, které námořníky obklopuje
  • · říkali první hlásku ve slově
  • · rovnali věci od největší po nejmenší
  • · hledali rozdíly na obrázcích

Potom samozřejmě nechybělo složení slibu, že budou ve škole poslouchat novou paní učitelku, budou se hezky učit, s maminkou psát úkoly a budou hodní na nové kamarády. Potom byli popasování na školáky a ze školky dostali tašku plnou dárečků, aby na nás hned tak nezapomněli. Věříme, že se jim ve školce líbilo a bude i ve škole, kam budou směřovat jejich kroky 1. září.

Tablo předškoláků