BŘEZEN 2023

JARNÍ BESÍDKA

ke Dni matek

Ve čtvrtek 11. května jsme se odpoledne všichni sešli, abychom konečně přivítali jaro a popřáli maminkám ke Dni matek. Děti přednesly pásmo básniček a  písniček. Zahráli jsme si pohádku o Růžence a Perníkové chaloupce, zatančili několik tanečků o kuřátkách, zvířátkách a o berušce. Na závěr se rozloučili předškoláci básničkou a písničkou o školácích. Děti byly velmi šikovné  a divákům se líbila. Nakonec každý předal svůj vlastnoručně vyrobený dárek mamince ke Dni matek.