INFORMACE

  1. Vstup do mateřské školy pouze se zakrytým nosem a ústy – rouškou, respirátorem (děti ne)
  1. V co nejkratším čase, si děti po příchodu do budovy důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem.
  1. Nezdržovat se zbytečně v prostorách mateřské školy.
  1. Dítě s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, průjem, ztráta čichu, chuti atd.) nebude vpuštěno do budovy.
  1. Dítě bude mít v rouškovníku, který je v šatně v igelitovém sáčku roušku nebo respirátor.
  1. Pokud si dítě přinese z domova hračku – musí být „půjčovací“ a přiměřeně velká.