Karneval

karneval

březen 2022

KARNEVAL

Karneval

Karneval…slovo, které posledních pár dní zaznívalo z úst dětí. Odpočítávaly dny a neustále povídaly o tom, jakou masku budou mít a že už se na karneval těší. Konečně nastal den „K“ , kdy se do vyzdobené třídy začaly trousit masky. Nemáme rády jednotné téma karnevalu, líbí se nám, že děti mohou přijít v tom, co se jim líbí a co si s maminkou společně připraví. A díky tomu to v den karnevalu je u nás velmi různorodé …tentokrát nechyběla indiánka, Elsa, několik různých superhrdinů, zvířátka v podobě pavouka nebo krásného duhového koníčka a Wednesday (již podruhé  musel pomoci s tím, jak se to píše 😊 ).

Při ranních hrách děti využily svých masek – Elsa dokázala zmrazit super hrdinu, indiánka volala sluníčko, aby ho probudilo zpátky k životu, super hrdinové stříleli pavučiny po třídě a zachraňovali každou masku, která to potřebovala.  Je vždy velmi hezké děti sledovat právě v takovýchto dnech, kdy se přemění do různých postav a hrají si podle toho, co mají na sobě.

Po svačině vypuklo karnevalové veselí, kde děti přivítal šašek a vysvětlil jim co je čeká. Pak už následovaly soutěže například: donést šaškovi čepičku, ozdobit chobotnici, vypít pití, neupustit kopeček zmrzliny, střídal se běh s přeskakováním, slalom, couvání, opatrná chůze s házením míčků i papírových talířků. Následovaly hry, kde se asi nejvíc dětem líbila hra, kdy při vypnutí hudby se muselo víc dětí postavit na jeden arch papíru a vzájemně si pomoci, aby nešláply mimo…potom už následovaly tanečky, kde hodně smíchu bylo, když děti tancovaly s míčkem a držely ho mezi čely, ale i ptačí tanec zvládly bravůrně….na konec děti čekala malá odměna za to, jak byly šikovné a hlavně jak soutěžily fair play a pomáhaly si navzájem. Snad se dětem dnešní den líbil stejně jako nám .