1920

Budova Mateřské školy slouží jako deputátní byty.

1954

V 1/2 budovy zřízen dětský útulek do kterého docházelo 27 dětí. Druhá polovina sloužila jako služební byt.

1955

Škola sloužila jako zařízení, pečující o děti pracujících matek. Místnosti byly přestavbou vhodně upraveny a zařízeny.

1955-2022

Postupně se škola opravovala a modernizovala až do dnešní podoby.

O NÁS

Mateřská škola je přízemní zděná budova asi z roku 1920, která původně sloužila jako deputátní byty. V roce 1954 byl v jedné polovině budovy zřízen tzv. dětský útulek, do kterého docházelo 27 dětí.

 Druhá polovina budovy sloužila jako obecní byt. Od roku 1. 9. 1955 škola sloužila jako zařízení, pečující o děti pracujících matek. Místnosti byly přestavbou vhodně upraveny a zařízeny. Postupně se škola opravovala a modernizovala až do dnešní podoby.

V současné době má mateřská škola vzhledem k hygienické kapacitě odpovídající prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Mateřská škola má samostatný vchod ze zahrady. Po vstupu do chodby vlevo je nově zrekonstruovaná šatna, umývárna, WC zaměstnanců a úklidová komora. Vedle šatny je výdejna jídla, která je propojena výdejním oknem do jídelny. Vstup do třídy je z chodby proti vstupním dveřím. Třída je propojena s jídelnou, která je vybavena novými stolky a židličkami a děti se zde kromě stravování věnují výtvarným a pracovním činnostem. Po obvodu jsou umístěny nově pořízené otevřené skříňky s pracovními a výtvarnými potřebami, stavebnice, puzzle a další pomůcky a hračky využívané u stolků. Na jídelnu navazuje ložnice, vybavená vestavěnou skříní na ukládání lehátek a lůžkovin. Při vyšším počtu dětí lze ložnici využívat jako herní prostor.

Ve třídě jsou po obvodu v otevřených skříňkách umístěny hračky tak, aby je děti viděly a mohly si je samy půjčovat. Je zde koutek kadeřnictví, kuchyňka, obchod. Třída je vybavena pianem. Vpravo od třídy je tzv. ředitelna, kterou děti využívají ke hrám – dřevěný domek pro panenky, námětové hry Na maminky, Na knihovnu, Na dopravu – dopravní koberec. Děti zde mohou mít svůj klidový koutek.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku, je průběžně doplňováno a obnovováno s ohledem na finanční situaci školy. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli si je prohlédnout i jejich rodiče.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která je přiměřeně vybavena, aby umožňovala dětem různé aktivity. Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

Na zahradě máme pískoviště, přístřešek se stolky a židličkami, kuchyňku, dřevěný domeček pro panenky a obchod. Pro cvičení obratnosti a zdatnosti jsou zde rozmístěny různé průlezky, houpačky, dopravní značky a kolotoč – vše je nově opraveno a zrekonstruováno. Z finančních důvodů byly částečně opraveny chodníky, jako provizorní řešení. V budoucnosti bychom zde chtěli vybudovat dopravní hřiště pro jízdu na dětských dopravních prostředcích. Vedle přístřešku je kovový domek na ukládání hraček a pomůcek pro venkovní použití. Na zahradě vpravo od vstupní branky je umělý kopec, který v zimě využíváme k bobování a sáňkování. Na zahradě jsou stromy, keře a květiny, o které pečujeme.

Za zahradou je pole, kde pozorujeme polní práce, rostliny a je zde i výhled na hlavní silnici – pozorování dopravy a dopravních prostředků. Na podzim lze na poli pouštět draky.

Škola je umístěna na klidném místě, na kraji vesnice. Nedaleko pod školou je louka, lesík, potok a také včelí úly, kam chodíme často na vycházky a pozorujeme živou i neživou přírodu. Ve vesnici je rybník, park s lavičkami, sportovní hřiště, za hřištěm je les, potok a krásný splav.

Další možnosti vycházek a výletů jsou do nedalekého Filipova (asi 1 km), vede tudy železnice, kde pozorujeme vlaky nebo zde můžeme navštívit koňskou farmu. Ve Filipově stojí zámek, který byl zrekonstruován na centrum pro nemocné Alzheimerem. Za zámkem je chráněná krajinná oblast – prostorná obora s kaplí.

Vycházkou lze navštívit i ZŠ v Čáslavi nebo zemědělské muzeum.