VIZE

VIZE A POSLÁNÍ

naší školy

Naší vizí je pohodová, bezpečná a fungující mateřská škola, do níž všichni přicházejí s dobrým pocitem a vědomím, že jsou společnými tvůrci smysluplné a perspektivní práce. Stejně jako v životě je čas na povinnosti a čas na zábavu, tak i v tomto duchu bude naše škola plnit tuto funkci. Naplnění této vize předpokládá plnou podporu a součinnost všech zainteresovaných činitelů – dětí, pedagogického sboru, provozních zaměstnanců školy, rodičů, zřizovatele, partnerů školy a vytvoření atmosféry jejich vzájemné důvěry a pocitu sounáležitosti. V takovém klimatu jsou totiž vytvořeny přirozené podmínky pro další nápady, návrhy a nové vize, které školu směrují ke stále vyšší kvalitě.

motto:

HRAJEME SI, ZPÍVÁME,

různé věci děláme ...