PRO RODIČE

Stravné v Mateřské škole Drobovice

47,- Kč

tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina

39,- Kč

tj., docházka ranní svačina, oběd

pro děti s odloženou školní docházkou

Celodenní docházka

tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina

49,- Kč

hamburger-494706_960_720.webp

Polodenní docházka

tj., docházka ranní svačina, oběd

41,- Kč

Částku za stravné vybírá paní učitelka vždy 1. pracovní den v měsíci, přeplatek je vyúčtován v měsíci následujícím.

Přihlášení a odhlášení stravného je třeba zajistit telefonicky nebo osobně den předem do 9.00 hodin. V případě nepřítomnosti dítěte si rodiče odeberou oběd první den nemoci v 11:45 hodin.

Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu v mateřské škole

Platnost od 1. ledna 2023