PRO RODIČE

Stravné v Mateřské škole Drobovice

42,- Kč

tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina

34,- Kč

tj., docházka ranní svačina, oběd

pro děti s odloženou školní docházkou

Celodenní docházka

tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina

44,- Kč

Polodenní docházka

tj., docházka ranní svačina, oběd

36,- Kč

Částku za stravné vybírá paní učitelka vždy 1. pracovní den v měsíci, přeplatek je vyúčtován v měsíci následujícím.

Přihlášení a odhlášení stravného je třeba zajistit telefonicky nebo osobně den předem do 9.00 hodin. V případě nepřítomnosti dítěte si rodiče odeberou oběd první den nemoci v 11:45 hodin.

Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu v mateřské škole

Platnost od 1.září 2022