Stravné v Mateřské škole Drobovice

 

Celodenní docházka tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina 37,- Kč

 

Polodenní docházka tj. ranní svačina, oběd 29,- Kč

 

Polodenní docházka pouze ranní svačina 12,- Kč

pro děti s odloženou školní docházkou

 

Celodenní docházka tj, ranní svačina, oběd, odpolední svačina 42,- Kč

 

Polodenní docházka tj. ranní svačina, oběd 33,- Kč

 

Polodenní docházka pouze ranní svačina 13,- Kč

Částku za stravné vybírá paní učitelka vždy 1. pracovní den v měsíci, přeplatek je vyúčtován v měsíci následujícím.

Přihlášení a odhlášení stravného je třeba zajistit telefonicky nebo osobně den předem do 9.00 hodin. V případě nepřítomnosti dítěte si rodiče odeberou oběd nejpozději do 11 hodin.

Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu v mateřské škole

Platnost od 1.září 2021